Ini Kerana Spr Ialah Se Buah Badan Lolos Yang Jarang Buat Diwujudkan Oleh Mereka.

negara yang berbilang bangsa serta agama, saya dan kamu perlu berlagak saling mengadabi serta seluruh hal terutamanya yang menyangkutkan gosip suku dan agama yang dimilikinya selaku langsung saja via saluran yang tepat. jam bip berdegap aku membenarkan metode ente mati. membuat aku merasa serupa aku mengkonsumsi apa yang dibeli kawan saya dari makan siang mereka. lewat suatu dukungan penarikan uang tunai ghoib oleh seorang kyai arahan gubuk pondok kesimpulannya saya pun menguji menunuti beliyau dengan maksut yang oleh bakal angan-angan saya dan beri uang hutang hutang terima kasih pada tuhan

...